فایل حاوی بارکد ارائه شده از طرف اداره مالیات
راهنمایی عملیات اول دوره به صورت متنی
آموزش امور پایان سال نرم افزار مالی فروشگاهی
آموزش امور پایان سال نرم افزار مالی بازرگانی
TeamViewer نرم افزار کنترل از راه دور
UltraViewer.6.3.9 نرم افزار کنترل از راه دور
supremo نرم افزار کنترل از راه دور
نرم افزار AnyDesk.7.0.8
WinRAR
DLL
فونت ها(Fonts)
KBDFA 6,26
نرم افزارهای کنترل از راه دور
اصلاح فارسی ساز ویندوز 32بیتی
اصلاح فارسی ساز ویندوز 64بیتی