ما در جادوی فکر بیشترین زمان را در فرایند نصب - راه اندازی - آموزش نرم‌افزارهای کارما، برای آموزش مشتریان خود در نظر می‌گیریم. چرا که مشتری آگاه‌تر و مسلط‌تر، رضایت‌مندی و بهره‌مندی بیشتری را به همراه دارد.

عنوان زمان برگزاری تعداد جلسات مبلغ هزینه