آموزش پذیر محترم آموزش شما در بازه ی بیان شده بصورت آنلاین یا حضوری، برگزار و گواهی حضور در کلاس و یا کاربری نرم افزار کارما (در صورت ارزیابی و شرکت در آزمون) برای شما صادر خواهد شد.

عنوان زمان برگزاری تعداد جلسات مبلغ هزینه نحوه پرداخت
آموزش حضوری نرم افزار حسابداری کارما (گروه 3 نفره ) از 9 تیر تا 17 تیر 3 1,700,000 تومان پرداخت آنلاین ثبت نام