جهت مشاهده راهنمای جامع ارسال اطلاعات از نرم‌افزار "کارما" به سامانه مودیان مالیاتی کلیک کنید

راه اندازی نظام پذیرش و برسی پیشنهادها در سازمان نظام پزشکی کشور

نظام جامع پذیرش و بررسی پیشنهادهای کارما، اولین سامانه دانش بنیان نظام پیشنهادها در کشور ، در سازمان نظام پزشکی کشور راه اندازی گردید.

/www.instagram.com/p/CE133RcH8nj/?utm_source=ig_web_copy_link