جهت مشاهده راهنمای جامع ارسال اطلاعات از نرم‌افزار "کارما" به سامانه مودیان مالیاتی کلیک کنید

مشاوره خرید واتساپ

نرم افزار اتوماسیون اداری کارما

مشاهده قیمت‌

این نرم افزار برای سازمان ها و دستگاه های دولتی و سایر کسب و کارهای خصوصی بکار می رود.

 

امکانات و قیمت نرم‌افزار

14,000,000 تومان

امکانات نرم افزار اتوماسیون اداری کارما 
 

قیمت اعلام شده بر مبنای تا 15 کاربر بیان شده است. 16 تا 35 کاربر ، 19 میلیون تومان و 36 تا 60 کاربر 27 میلیون تومان می باشد

اطلاعات پایه
1- امکان تعریف انواع نامه مانند: (وارده، صادره، داخلی، یادداشت یا پیش بینی)
2- امکان تعریف انواع طبقه بندی نامه مانند: عمومی، عادی، محرمانه، خیلی محرمانه،...
3- امکان تعریف ارجحیت نامه مانند: عادی، فوری و آنی
4- امکان تعریف شیوه ارسال نامه مانند: دستی، پیک، ارباب رجوع، پستی،.....
5- امکان تعریف انواع دبیرخانه های محلی.
6- امکان تعریف انواع بایگانی های محلی.
7- امکان تعریف انواع وضعیت کنونی نامه مانند: اصل، کپی و المثنی.
8- امکان تعریف انواع رونوشت نامه .
9- امکان تعریف دستگاه ها و اشخاص(حقیقی و حقوقی) طرف مکاتبه.
10- امکان تعریف مسئولان سازمان به همراه مشخصات فردی و سمت هر یک.
11- امکان تعریف نام و سمت مسئولان دستگاه ها و اشخاص(حقیقی و حقوقی) طرف مکاتبه در خارج از سازمان
12- امکان تعریف گروه های طرف مکاتبه و تخصیص کارکنان یا واحدهای سازمانی به گروه ها(جهت تسهیل در امر تبادل مکاتبات)
13- امکان تعریف جانشین برای هر یک از مسئولان ارجاع و پیگیری و امکان تفویض اختیار کاربران.
14- امکان تعریف انواع شرح ارجاع ( در مورد علت ارجاع نامه توضیح داده شود.)
15- امکان تعریف قالب شماره نامه (وارده، داخلی و صادره) در هر دبیرخانه.
16- امکان تعریف و مدیریت اسناد سازمانی (غیر از نامه) مانند صورتجلسات، روش ها و دستورالعمل های اداری، آئین نامه ها، فرم  ها و ......
17- امکان تعریف آدرس پست الکترونیکی، آدرس پستی و شماره تلفن کاربر(دفتر تلفن) و امکان وجود تقدیم به صورت شخصی و عمومی.

عملیات مربوط به نامه های وارده
1- امکان ثبت مشخصات نامه وارده، شامل شماره، تاریخ، موضوع، شرح، اطلاعات دستگاه یا شخص (حقیقی یا حقوقی) فرستنده، تاریخ و ساعت ورود نامه، نوع تحویل و .....
2- امکان ثبت مشخصات فرستنده، گیرنده، توزیع کننده و ثبت کننده نامه(جهت ردیابی فیزیکی نامه).
3- اختصاص شماره اندیکاتور به همراه تاریخ ثبت به صورت خودکار
4- امکان ثبت نامه های مرتبط اعم از پیرو، بازگشت و عطف
5- امکان ثبت پیوست های نامه
6- امکان ثبت رونوشت های نامه.
7- امکان ثبت ارجاعات به هر تعداد، اطلاعات مربوط به بخش یا شخصی
8- امکان خواندن نامه از طریق فایل (بعنوان مثال فایل های مربوط به شبکه دولت قابل گردش در سیستم اتوماسیون اداری هر سازمان باشد)، و یا از طریق اسکن کردن نامه و یا دریافت از طریق فاکس توسط سیستم.
9- امکان ایجاد ارتباط مابین نامه های دارای پیرو، بازگشتی و عطفی.
10- امکان الصاق انواع ضمائم و پیوستها شامل متن، عکس به نامه مورد نظر که به صورت پیوست الکترونیکی درج می گردد.
11- امکان الصاق پیوستی به صورت فیزیکی.

عملیات مربوط به مکاتبات داخلی:
1- امکان ایجاد، پیگیری و کنترل مکاتبات داخلی بین واحدها
2- امکان شماره گذاری بین نامه های داخلی مطابق ساختار شماره گذاری سازمان
3- امکان ثبت نام و سمت فرستنده و گیرنده
4- امکان تعیین تعداد و انواع پیوست های نامه.
5- امکان تعیین نامه های مرتبط اعم از پیرو، بازگشت و عطف.
6- امکان تنظیم جلسات داخلی سیستم سازمان توسط سیستم (مشخص کردن زمان، مکان، موضوع، افراد مدعو درجلسه،تعیین مسئول جلسه و تجهیزات مورد نیاز و فعال کردن یادآوری برای اطلاع افراد مدعو در جلسه)
7- امکان ثبت وظایف به همراه اطلاعات آن نظیر ارجاع کننده، زمان انجام و ... .

عملیات مربوط به گردش مکاتبات و کارهای اداری
1- امکان پشتیبانی روش های مختلف گردش مکاتبات( متمرکز، نیمه متمرکز، غیر متمرکز)
(متمرکز شامل یک دبیرخانه مرکزی و جند دبیرخانه محلی، نیمه متمرکز شامل جند دبیرخانه مرکزی و هر دبیرخانه مرکزی شامل جند دبیرخانه داخلی، غیر متمرکز شامل چند دبیرخانه مستقل)
2- امکان ایجاد کارتابل الکترونیکی و امکان مشاهده کارتابل توسط افراد غیر مجاز
3- توزیع نامه های وارده به کارتابل مسئولان و ارجاع نامه های وارده و کارهای مرتبط از طریق کارتابل
4- امکان اعلام دریافت نامه جدید
5- امکان تعیین نامه های مرتبط اعم از صادره، وارده و داخلی و تعیین نوع اقدام و اولویت زمانی انجام کار.
6- تشکیل پرونده برای کارها و نامه های مرتبط به آن و رویت و پیگیری گردش پرونده ها در سازمان.
7- امکان ثبت متن هامش.
8- امکان هامش نویسی متعدد با سطح دسترسی کنترل شده (هر هامش فقط توسط شخص مورد نظر قابل رویت باشد و یا هامش عمومی باشد).

عملیات مربوط به نامه های صادره
1- امکان ثبت مشخصات نامه صادره شامل شماره، تاریخ، موضوع، شرح، اطلاعات دستگاه یا شخص (حقیقی یا حقوقی) گیرنده نامه، نوع تحویل و .....
2- امکان ثبت اطلاعات مربوط به ارجاع نامه صادره.
3- امکان صدور نامه صادره به دستگاه های اجرایی و اشخاص (حقیقی و حقوقی) با حفظ سابقه.
4- امکان تایپ و ویرایش نامه ها در داخل برنامه.
5- امکان تعریف و ذخیره موضوع و کلید واژه برای نامه به منظور عدم تایپ مجدد.
6- امکان تهیه پیش نویس نامه و تصحیح مکرر آن تا مرحله نهایی.
7- امکان تبدیل پیش نویس تایید شده به نامه.
8- امکان تشکیل فهرست مخاطبان برای نامه هایی با موضوعات و متون یکسان و ارسال گروهی نامه ها.
9- امکان تائید نامه صادره از طرف مقامات مربوط.
10- امکان ثبت نامه های مرتبط اعم از پیرو، بازگشت و عطف
11- امکان شماره گذاری نامه صادره مطابق ساختار شماره گذاری مورد نظر سازمان.
12- اختصاص شماره اندیکاتور به همراه تاریخ ثبت به نامه صادره.
13- امکان ارسال نامه از طریق فاکس توسط سیستم.
14- امکان تعیین تعداد و نوع پیوست های نامه صادره.
15- امکان ارسال تصویر نامه ارسالی به صورت اسکن شده.
16- امکان تهیه و چاپ رسید نامه برای ارائه به تحویل گیرنده.
17- انجام پیگیری توسط خود سیستم به صورت خودکار، ارسال پیام های پیگیری، جویا شدن نتیجه کار و ارائه هشدار در مورد دیر کرد اقدامات (هم به شخص ارجاع دهنده و هم به شخص ارجاع شونده).
18- امکان پیگیری کلیه دستورها و پیام های ارسال شده و پیگیری مستمر اقداماتی که باید تا تاریخ معینی انجام شوند و تاخیر دارند.
19- امکان پیگیری و ردیابی مکاتبات سال های قبل
20- امکان پیگیری ارجاع نامه ها از طریق جستجو در شماره، تاریخ، موضوع، نام دستگاه یا شخص(حقیقی یا حقوقی) گیرنده و ....

عملیات مربوط به ارتباطات
1- امکان طبقه بندی نامه ها بر اساس نوع نامه، نوع طبقه بندی، نوع ارسال، ارجحیت و ... به همراه طبقه بندی درختی موضوعات نامه.
2- امکان پاسخگویی به کارهای ارجاع شده و اعلام خاتمه کار از طریق ارجاع کننده.
3- امکان ارجاع نامه به صورت تصویر، صوت، پیغام تلفنی و ... .
4- اسفاده و کنترل مرکزی تاریخ در کلیه مراحل گردش مکاتبات(درج تاریخ مشاهده توسط مسئول انجام کار، تعیین تاریخ شروع اقدام، تاریخ انتظار پاسخ، دوره پیگیری و ......... .
5- امکان استفاده از امضای دیجیتال.
6- امکان اعلام موافقت با عدم موافقت با کارهای انجام شده و صدور دستورهای بعدی.
7- اعلا موضعیت کارهایی که عملیات آن خاتمه یافته است.
8- امکان کنترل، پیگیری و مشاهده گردش ارجاعات شامل فهرست ارجاع دهندگان و اقدام کنندگان به صورت درخت واره.
9- امکان استفاده از قلم نوری در پاراف و ارجاع نامه.عملیات مربوط به پیگیری و ردیابی مکاتبات و کارهای ارجاع شده
1- امکان پیگیری نامه وارده و روند حرکت یک نامه در تمام واحدهای سازمان.
2- تعیین مهلت اقدام پاسخ برای هر نامه وارده، داخلی، کارها، دستورها و یا پیام های ارجاع شده.
3- پیگیری مراحل مختلف کار از طریق کارتابل، دستیابی به علل تاخیر در انجام کارها، ردیابی وضعیت فعلی آن و نتایج اقدامات انجام شده روی نامه.
4- امکان تعریف انواع شبکه مورد پشتیبانی سیستم جهت اتصال کاربران سازمان به سیستم از طریق شبکه محلی موجود در ساختمان مرکزی.
5- امکان ارجاع مکاتبات به واحدهای مختلف با توجه به شبکه بودن سیستم
6- امکان ثبت و ارسال پیغام ها ( از طریق متن، صوت و تصویر) و نمایش پیغام های موجود و دریافت شده.
7- امکان ارسال پیام های اطلاعاتی در سطح گروه ها، واحدها و کاربران.
8- مشخص کردن زمان، موضوع و مکان قرارهای ملاقات با فعال کردن یادآوری توسط سیستم.
9- امکان اتصال کاربران از طریق خطوط تلفن و یا از طریق شبکه جهانی اینترنت.
10- امکان استفاده همزمان چند ایستگاه (کاربر) و تغییر همزمان اطلاعات.

امکانات جستجو و بررسی
1- امکان جستجوی نامه ها به صورت پارامتریک براساس کلیه فیلدهای اطلاعاتی به صورت تک فیلد و یا ترکیب چندین فیلد انتخابی
2- امکان جستجو و دسترسی سریع به اطلاعات نامه های وارده و صادره و کلیه مکاتبات در گردش، بایگانی شده و کارتابل
3- امکان جستجوی موضوع و شرح نامه ها اعم از نامه های ارسالی و دریافتی و دستیابی سریع به مشخصات نامه.
4- امکان جستجوی سریع و آسان نام اشخاص در شرح نامه ها.

عملیات مربوط به گزارش و مشاهدات 
1- امکان تهیه گزارش های دلخواه به صورت پارامتریک(Report Generator) و امکان چاپ، ذخیره سازی و بازیابی نتایج گزارش گیری.
2- امکان گزارش گیری از مکاتبات صادره، وارده و داخلی و گزارش از گردش نامه در سازمان.
3- امکان گزارش گیری از نامه های در دست اقدام و مکاتبات بدون پاسخ
4- امکان ایجاد انواع گزارش های اجرایی، آماری، مدیریتی و پویا.
5- امکان نمایش نتایج گزارش ها به صورت نمودارهای مختلف.
6- امکان گزارش گیری و مشاهده نامه هایی که تحت عنوانی خاص یا درمحدوده زمانی مشخص ارسال
شده اند.
7- امکان تهیه گزارش مربوط به ارجاعات، پیگیری و سوابق نامه ها.
8- امکان گزارش گیری از دفتر اندیکاتور.
9- امکان گزارش گیری از حجم مکاتبات انجام شده در واحدها و همچنین تعداد نامه های ارسالی و دریافتی مربوط به سازمان.
10- امکان مشاهده و گزارش گیری از پیام ها و دستورها و امکان مشاهده کارتابل مکاتبات و پیام های ارسالی و حذف شده.
11- امکان مشاهده وگزارش گیری از پیام ها و دستورها و امکان مشاهده کارتابل مکاتبات و پیام های ارسالی و حذف شده.
12- امکان گزارش از نامه های دریافتی از بایگانی که هنوز در مقاطع زمانی مورد نظر به بایگانی بازگشت داده نشده اند.
13- امکان گزارش گیری و مشاهده دفتر تلفن و نشانی های پستی و پست الکترونیک.
14- امکان ایجاد انعطاف پذیری در تصاویر مانند: چرخش، تعیین مقیاس تصویر، بزرگ نمایی، کوچک نمایی و ... .

قیمت: 14,000,000 تومان

خرید