جهت مشاهده راهنمای جامع ارسال اطلاعات از نرم‌افزار "کارما" به سامانه مودیان مالیاتی کلیک کنید

مشاوره خرید واتساپ

نرم افزار انبار جاری کارما

مشاهده قیمت‌

 این نرم افزار برای مدیریت انبار جاری سازمان ها و دستگاه های دولتی کاربرد دارد.

 

امکانات و قیمت نرم‌افزار

 امکان ثبت چند انبار و نوع روش قیمت گذاری، ثبت نوع کالا، گروه کالا، واحد کالا، مراکز هزینه، خریداران و فروشندگان و مشخصات کالا
 امکان ثبت کالاهای درخواستی از انبار (درخواست واحدها - درخواست خرید)
 امکان ثبت کالاهای وارده بر اساس طرح، پروژه به همراه چاپ کالاها (رسید انبار)
 امکان ثبت کالاهای صادره  بر اساس طرح، پروژه به همراه چاپ کالاها (حواله انبار)
 کنترل روند گردش کالا از درخواست تا حواله 
کنترل موجودی انبار بر اساس طرح و پروژه
 کنترل خطاهای اطلاعاتی ( رسید/ حواله های بدون ردیف، رسیدهای قیمت گذاری نشده، مغایرت رسید/ حواله، حسابداری انبار)
امکان قطعی کردن حواله ها
قیمت گذاری کالاها به روش میانگین متحرک و سالیانه و عملیات مغایرت کالاها
کنترل انبار با حسابداری انبار
امکان صدور سند حسابداری برای رسید و حواله بصورت اتوماتیک
گزارشات انبار گردانی : صدور Tag انبار گردانی نمونه1 و 2، لیست کالا جهت شمارش،لیست شمارش بیلان، لیست مغایرت شمارش اول، دوم و سوم، صورت مغایرت و گزارش بیلان انبار، گزارش بیلان تعدادی و گزارش انبارگردانی پایان سال
گزارشات :
گزارش روزانه انبار، کاردکس ریالی، تعدادی و درخواست کالا
گزارش موجودی صفر گزارش وضعیت درخواست برحسب کالا
گزارش کالاهای راکد و در گردش
گزارش موجودی اول دوره و پایان دوره
گزارش گروهی رسیدها و حواله ها
گزارش صورتحساب ماهیانه مراکز خرید و مراکز هزینه
گزارش کالاهای در گردش رسید و حواله
گزارش موجودی کالا در تاریخ معین
گزارش خلاصه وارده و صادره
گزارش آخرین قیمت خرید و تجدید نقطه سفارش
گزارش اختلاف موجودی اول دوره با فعلی
گزارش مصرف مواد و خالص مواد بتفکیک مرکز هزینه
گزارش وارده به تفکیک انبار نوع وارده و گزارش صادره به تفکیک انبار و نوع صادره
گزارش خرید و فروش وزارت اقتصاد و امور دارایی
گزارش مقایسه ای بر حسب مصرف کنندگان
گزارش خلاصه مصرف مواد بر حسب مرکز هزینه
گزارش کالاها برحسب وارده و صادره و نوع وارده و صادره
ایجاد سال مالی جدید
تغییر سال مالی
تهیه گزارش هایی که توسط کاربر تهیه و تنظیم می گردد (گزارشات متغیر)
تبدیل گزارشات و  لیست فرم ها به فرمت های Word, Excel, Html,Txt و...
ارائه گزارشات متغیر به صورت نمودار (خطی، میله ای و دایره ای)
امکان تهیه فایل پشتیبان از اطلاعات به صورت اتومات یا دستی (بر روی CD)
جستجوی سریع برحسب تمامی فیلدهای موجود در هر فرم
جستجوی سریع برحسب لیست تهیه شده فرم ها
کاربری آسان به وسیله صفحه کلید و ماوس

 

 

قیمت: ارزیابی قیمت پس از ارزیابی سازمان/ شرکت / ...

خرید
Alternate Text
آموزش

سه جلسه آموزش رایگان نرم افزار به صورت آنلاین

Alternate Text
ضمانت و پشتیبانی نرم افزار

6 ماه پشتیبانی رایگان پس از نصب و راه اندازی نرم افزار و پس از 6 ماه، 30% قیمت خرید نرم افزار به عنوان پشتیبانی سال اول لحاظ می گردد