جهت مشاهده راهنمای جامع ارسال اطلاعات از نرم‌افزار "کارما" به سامانه مودیان مالیاتی کلیک کنید

مشاوره خرید واتساپ

ارزشیابی عملکرد مدیران و کارمندان دولت ( ارزیابی عملکرد )

مشاهده قیمت‌

نرم افزاری مبتنی بر دستورالعمل اجرایی فرآیند ارزشیابی عملکرد مدیران و کارمندان رسمی و پیمانی و کارکنان قراردادی مشمول قانون مدیریت خدمات کشوری (بخشنامه شماره 1308186 مورخ 10/05/1396 سازمان اداری و استخدامی کشور)

 

امکانات و قیمت نرم‌افزار

نرم افزاری با کاربری آسان 

این نر م افزار  برای ارزیابی کارکنان مطابق دستور العمل ارزشیابی کارکنان دولت تدارک شده است . ابتدا فلوچارت سازمانی ترسیم و بر اساس آن با امکان ایجاد فرم ارزشیابی و  ثبت عوامل عمومی مجزا به ازای هر فرم ارزشیابی، ثبت عوامل اختصاصی علاوه بر ارزیابی به ازای فعالیتهای اجراشده هر کارمند امکان ارزیابی هر فرد توسط کارکنان بالادستی و پایین دستی فراهم می گردد. این نرم افزار با آگاهی بخشیدن به افراد سازمان و سرعت عمل در ارزیابی ها سبب افزایش بهره وری سازمان  شما می گردد.

 

برخی از مهمترین امکانات سامانه ارزشیابی عملکرد مدیران و کارمندان دولت:

1-مدیریت فلوچارت سازمانی : ایجاد ، ویرایش ، حذف و جستجو واحدها و پست های سازمانی

2 -نمایش درختی فلوچارت سازمانی

3 -امکان مدیریت کارمندان سازمان(ثبت کارمند جدید ، ویرایش ، حذف ، تعیین دسترسی و غیره .. ) و تخصیص پست سازمانی به آنها

4 -امکان ایجاد فرم ارزشیابی با انواع مختلف

5 -امکان ثبت عوامل عمومی مجزا به ازای هر فرم ارزشیابی

6 -امکان نمایش کارمندان زیر مجموعه هر کارمند - مدیر طبق فلوچارت سازمانی

7 -امکان ارزشیابی کارمندان زیر مجموعه توسط کارمند - مدیر

8 -ثبت عوامل اختصاصی به ازای هر کارمند به صورت مجزا ئر شروع دوره ارزشیابی و امتیاز دادن طبق همین عوامل اختصاصی در پایان هر دوره. عوامل عمومی به ازای هر فرم بین همه کارمندان یکسان است.

9 -امضاء الکترونیک فرم ها توسط ارزشیابی شونده ، ارزشیابی کننده و ارزشیابی کننده های مافوق و ثبت کامنت ها مورد در هر بخش

10 -پرینت فرم ارزشیابی به ازای کارمندان

11 -امکان ارزشیابی کارمندان مافوق توسط کارمندان زیر مجموعه طبق عوامل عمومی مشخص شده.

12 -امکان ارزیابی بخشی از عوامل عمومی توسط کارمند متخصص در حوزه آن عوامل عمومی

 

 

 

قیمت: ارزیابی قیمت پس از ارزیابی سازمان/ شرکت / ...

خرید
Alternate Text
آموزش

این نرم افزار به مدت 6 ساعت آموزش رایگان دارد.

Alternate Text
ضمانت و پشتیبانی نرم افزار

6 ماه پشتیبانی رایگان پس از نصب و راه اندازی نرم افزار و پس از 6 ماه، 30% قیمت خرید نرم افزار به عنوان پشتیبانی سال اول لحاظ می گردد