جهت مشاهده راهنمای جامع ارسال اطلاعات از نرم‌افزار "کارما" به سامانه مودیان مالیاتی کلیک کنید

نرم افزار ارزیابی عملکرد کارکنان دولت

سامانه ارزیابی عملکرد کارکنان دولت، بر پایه دستورالعمل اجرایی فرآیند ارزشیابی عملکرد مدیران و کارمندان رسمی و پیمانی، همچنین کارکنان قراردادی مشمول قانون مدیریت خدمات کشوری (بخشنامه شماره 1308186 مورخ 10/05/1396 سازمان اداری و استخدامی کشوری)، طراحی  شده‌است.

• سامانه ارزیابی عملکرد کارکنان دولت مناسب برای: ادارات و سازمان‌های دولتی

راه‌های ارتباطی ما در شبکه های اجتماعی

ماژول‌های نرم‌افزار نرم افزار ارزیابی عملکرد کارکنان دولت

آموزش

این نرم افزار به مدت 6 ساعت آموزش رایگان دارد.

ضمانت و پشتیبانی نرم‌افزار

شش ماه پشتیبانی رایگان پس از نصب و راه‌اندازی نرم‌افزار و پس از شش ماه، 30% قیمت روز خرید نرم‌افزار به عنوان پشتیبانی سال اول لحاظ می گردد.تست

ارزشیابی عملکرد مدیران و کارمندان دولت ( ارزیابی عملکرد )

نرم افزاری با کاربری آسان 

این نر م افزار  برای ارزیابی کارکنان مطابق دستور العمل ارزشیابی کارکنان دولت تدارک شده است . ابتدا فلوچارت سازمانی ترسیم و بر اساس آن با امکان ایجاد فرم ارزشیابی و  ثبت عوامل عمومی مجزا به ازای هر فرم ارزشیابی، ثبت عوامل اختصاصی علاوه بر ارزیابی به ازای فعالیتهای اجراشده هر کارمند امکان ارزیابی هر فرد توسط کارکنان بالادستی و پایین دستی فراهم می گردد. این نرم افزار با آگاهی بخشیدن به افراد سازمان و سرعت عمل در ارزیابی ها سبب افزایش بهره وری سازمان  شما می گردد.

 

برخی از مهمترین امکانات سامانه ارزشیابی عملکرد مدیران و کارمندان دولت:

1-مدیریت فلوچارت سازمانی : ایجاد ، ویرایش ، حذف و جستجو واحدها و پست های سازمانی

2 -نمایش درختی فلوچارت سازمانی

3 -امکان مدیریت کارمندان سازمان(ثبت کارمند جدید ، ویرایش ، حذف ، تعیین دسترسی و غیره .. ) و تخصیص پست سازمانی به آنها

4 -امکان ایجاد فرم ارزشیابی با انواع مختلف

5 -امکان ثبت عوامل عمومی مجزا به ازای هر فرم ارزشیابی

6 -امکان نمایش کارمندان زیر مجموعه هر کارمند - مدیر طبق فلوچارت سازمانی

7 -امکان ارزشیابی کارمندان زیر مجموعه توسط کارمند - مدیر

8 -ثبت عوامل اختصاصی به ازای هر کارمند به صورت مجزا ئر شروع دوره ارزشیابی و امتیاز دادن طبق همین عوامل اختصاصی در پایان هر دوره. عوامل عمومی به ازای هر فرم بین همه کارمندان یکسان است.

9 -امضاء الکترونیک فرم ها توسط ارزشیابی شونده ، ارزشیابی کننده و ارزشیابی کننده های مافوق و ثبت کامنت ها مورد در هر بخش

10 -پرینت فرم ارزشیابی به ازای کارمندان

11 -امکان ارزشیابی کارمندان مافوق توسط کارمندان زیر مجموعه طبق عوامل عمومی مشخص شده.

12 -امکان ارزیابی بخشی از عوامل عمومی توسط کارمند متخصص در حوزه آن عوامل عمومی

 

 

 

محصولات دیگر جادوی فکر برای شما