جهت مشاهده راهنمای جامع ارسال اطلاعات از نرم‌افزار "کارما" به سامانه مودیان مالیاتی کلیک کنید

جوایز و افتخارات


تندیس حمایت از مصرف کننده سال95
تقدیرنامه کار آفرین برتر
انتخاب واحد فناور برتر در سال 95
انتخاب واحد فناور برتر در سال 97
تقدیرنامه مدیرکل فناوری اطلاعات استانداری مازندران
تندیس حمایت از مصرف کننده سال94
تندیس حمایت از مصرف کننده سال93
پشتیبانی