جهت مشاهده راهنمای جامع ارسال اطلاعات از نرم‌افزار "کارما" به سامانه مودیان مالیاتی کلیک کنید

مجوز ها و تاییدیه ها


پروانه بهره برداری
گواهی رتبه بندی و احراز صلاحیت شرکتهای انفورماتیکی
پروانه فنی و مهندسی
پروانه تحقیق و توسعه
مجوز استقرار در پارک علم و فناوری
پروانه کسب
مجوز فعالیت نظام صنفی رایانه استان مازندران
پشتیبانی